top of page

Co se stane, když si nevyzvednete zboží na dobírku?

Pokud plánujete objednat zboží v našem obchodě na dobírku, prosíme, abyste zvážili tuto alternativu i pro případ, že by mohlo dojít k následnému nepřevzetí zásilky. Vysvětlíme vám, proč.
 
Každé objednávky si opravdu vážíme. Není to klišé, ale přístup lidí, kteří své výrobky vyrábí (a následně expedují) vlastní rukou. 
 
Jen pro vaši informaci - expedice jedné zásilky obnáší:
-
ruční výrobu, která může trvat od 3 do 6 hodin. Ano, každou merino deku vyrábíme ručně a individuálně, až po obdržení Vaší objednávky.
-
kontrolu výrobku, balení a spotřební balicí materiál. Když říkáme balení, tak tím nemyslíme vkládání zboží do krabice - na každý produkty dáváme stuhu, štítky, pečlivě zabalíme do balícího papíru a nalepíme autorské nálepky.
- objednání dopravce a vystavení daňového dokladu
- a nakonec zabalení do krabice a přípravu na expedici
 
Tedy poměrně dost práce s přípravou. Pokud si zásilku nepřevezmete a ona se nám vrátí zpět, tak
dochází k nárůstu našich nákladů nejen o zbytečnou práci uvedenou výše, ale následně ještě o rozbalení (vyhození obalového materiálu), kontrolu zboží před jeho vrácením do skladu a následné storno daňových dokladů, které byly již vystaveny.
 
Jedna nevyzvednutá objednávka (byť následně objednaná znovu) znamená tudíž také určitou
zátěž pro životní prostředí. 
 
Jelikož jsme v takovém případě situaci nezavinili, musíme přenést tyto zbytečně vytvořené náklady na vás, a zaslat vám fakturu na úhradu poštovného a balného.
Věříme, že tento krok vzhledem k řečenému chápete. Nechceme trávit ani svůj, ani váš čas případnými diskusemi o tom, proč tomu tak je. Proto vás chceme požádat, abyste si důkladně promysleli způsob objednání a platby, a pokud si nejste jistí tím, že zakázku včas převezmete, doporučujeme zvolit jiný způsob platby.


 
O co se opíráme?
Pokud byste měli nějaké pochybnosti o tomto našem postupu, tak vězte, že se plně opíráme o současnou právní úpravu, citujeme § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.:
 
ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ
Povinnosti kupujícího
§ 2118
“Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme.”
Nepřevzetí zásilky tudíž NENÍ odstoupením od smlouvy, nýbrž její faktické porušení.
 
Od našeho e-shopu i od dopravce obdržíte informace o předání zboží dopravci (prostřednictvím e-mailu a sms) a následně o tom, že si jej můžete na odběrném místě vyzvednout. Taktéž průběžně budete dostávat upozornění o blížícím se konci úložní lhůty zásilky. Pokud k tomu nedojde, i přestože je to Vaše zákonná povinnost, máme dvě možnosti, jak situaci vyřešit:
 
1. Došlo k nedorozumění a vy stále o objednávku máte zájem:
V tom případě nás, prosím, kontaktujte. My vám pošleme údaje pro platbu předem a objednávku velmi rádi znovu zašleme. Cena objednávky bude ovšem navýšena o přiměřenou kompenzaci za předchozí nevyzvednutou zásilku.
 
2. O objednávku skutečně nemáte zájem:
I když nás tento stav skutečně mrzí, tak se jím musíme zabývat. Tato situace je ovšem poněkud komplikovanější. Jak píšeme výše - nepřevzetí zásilky neznamená, že došlo ke zrušení objednávky nebo k vašemu odstoupení od kupní smlouvy. Jediné, co se v tu chvíli stalo, je, že došlo dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový) k porušení kupní smlouvy z vaší strany.
Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším e-shopem vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a prostřednictvím odeslání objednávky, a dle aktuálně platných zákonů České republiky.
 
Pokud tedy nedošlo k písemnému či telefonickému kontaktu s naším eshopem a k nastavení jiných parametrů objednávky (žádost o změnu či stornování objednávky) – a to ani do doby expedice naším obchodem a ani následně do doby nejzazšího vyzvednutí na Vámi zvoleném výdejním místě, má náš eshop dle zákona právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tzn. od vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, neboť došlo k porušení kupní smlouvy.
Proto Vás požádáme, abyste provedl/a platbu kompenzace s poskytnutými platebními údaji v co nejbližší době – vyhnete se tak komplikacím.
 
Nezaplacení kompenzace

Pokud nezaplatíte kompenzaci nebo si nenecháte zboží zaslat znovu, nastane následující:
Nemáme nezodpovědné zákazníky, nicméně nastane-li podobný problém , dávají nám aktuálně platné zákony České republiky možnost se efektivně bránit.
Porušení platné smlouvy lze řešit následujícími třemi způsoby:
1. Postoupení pohledávky naší agentuře specializující se na vymáhání pohledávek od dlužníků.
2. Soudní cestou.
3. Zaplacení našemu obchodu kompenzaci poštovného a balného.
Body 1 i 2 jsou zdlouhavé, nikterak příjemné, zato velmi efektivní. Bod 3 je pro Vás cesta nejpřijatelnější a nejlevnější.
 
Věříme, že máte plné právo vědět, jaké důsledky může mít neplnění uzavřené smlouvy, byť je to smlouva kupní, uzavřená s internetovým obchodem.
Věříme, že jsme Vám danou problematiku dostatečně vysvětlili.
 
Děkujeme Vám za Vaší slušnost a férové jednání. 

bottom of page